Dialogmøte i regionane

Fylkesdirektøren for opplæring arrangerer kvar haust dialogmøte med kommunane. Dette vert arrangert i 4 regionar; Hafs, Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.

Målsetjinga med møta er å halde fram ein god dialog om kvaliteten i grunnopplæringa. Vi ynskjer gjennom desse møta å reflektere over korleis gjennomføringa i vidaregåande opplæring er og korleis vi saman kan styrke det faglege samarbeidet vidare.

Målgruppa er skulefagleg ansvarlege i kommunane, rektorane i ungdomsskulane og rektorane i vidaregåande opplæring i kvar region. Fylkesmannen og utviklingsrettleiarane i kommunane er også med.

Velg statistikk

Dialogmøte i regionane 2017

Dialogmøte i regionane 2018

Dialogmøte i regionane 2019