Flytting og innvandring


Velg statistikk

Innvandrarar per kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre. Etter opphavsland

Netto innanlandsk flytting. Per kommune

Nettoinnvandring. Per kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning

Innflyttarar i prosent av befolkning

Flyttestraumar innad i fylket

Flyttestraumar inn og ut av fylket, 2010-2016

Utflyttingsgrad blant sysselsette og ikkje-sysselsette

Utflyttingsgrad for sysselsette og ikkje-sysselsette innvandrarar.

Flytting til og frå landet elles

Innenlandsk nettoinnflytting til kommuner

Innenlandsk nettoinnflytting til fylket