Flytting og innvandring


Velg statistikk

Flytting til Sogn og Fjordane

Innvandrarar per kommune

Innvandrarar over tid

Netto innanlandsk flytting. Per kommune

Nettoinnvandring. Per kommune

Utflytting. Ikkje-vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning

Innflyttarar i prosent av befolkning

Flyttestraumar innad i fylket

Flyttestraumar inn og ut av fylket, 2010-2016

Utflyttingsgrad blant sysselsette og ikkje-sysselsette

Utflyttingsgrad for sysselsette og ikkje-sysselsette innvandrarar.

Flytting til og frå landet elles