Flytting og innvandringI 2013 var det 141 fleire som flytta inn til enn ut av Sogn og Fjordane. Fram til 2008 var det færre som flytta inn til enn ut av Sogn og Fjordane. Frå og med 2009 har fylket hatt ein positiv, årleg nettoinnflytting.

Velg statistikk

Flytting til Sogn og Fjordane

Innvandrarar per kommune

Kvar kjem innvandrarane frå

Innvandrarar over tid

Asylsøkjarar

Innalandsk flytting per fylke

Innalandsk flytting per fylke. Over tid

Flytting etter utdanning

Netto innlands flytting. Per kommune

Netto innvandring. Per kommune

Utflytting. Ikkje-vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per kommune