Folketalsutvikling

Velg statistikk

Tal innbyggarar 2000 - 2017

Folketal per kommune

Folketalsutvikling per kommune. Prosent

Grunnkretsar i fylket

Folketalsutvikling i Sogn og Fjordane 2010 - 2016

Folketalsendring 2010 - 2017. Prosent

Folketalsutvikling 2016-17

Kvartalsvis folketalsutvikling