Akvakultur og fiskeforedling

Velg statistikk

Akvakulturløyve i drift

Sal av matfisk. Per fylke

Sal av matfisk. Per fiskeslag

Produktivitet i akvakulturnæringa

Årsaker til tap av fisk

Årsaker til tap av fisk. Prosent

Sysselsetjing i akvakulturnæringa. Per fylke

Sysselsetjingsutvikling innan fiskeforedling. Absolutte tal

Sysselsetjingsutvikling innan fiskeforedling. Indekserte tal