Næringsstruktur

Velg statistikk

Næringsstruktur. Prosent

Næringsstruktur for Sogn og Fjordane. Absolutte tal

Næringsstruktur per kommune. Absolutte tal

Sysselsetjingsutvikling i offentleg sektor

Sysselsetjingsutvikling i privat sektor

Sysselsette i offentleg sektor. Per kommune.

Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

Sysselsetjing fordelt på sektor