Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

Velg statistikk

Nye føretak. Per fylke

Nye føretak. Per kommune

Nye føretak. Per næring.

Nye føretak. Differanse mellom Sogn og Fjordane og Noreg. Per næring

Sysselsetjing per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår

Sysselsette per overlevde føretak ved femte overlevingsår. Fordelt på næring