Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

Velg statistikk

Nye føretak. Per fylke

Nye føretak. Per kommune

Nye føretak. Per næring.

Nye føretak. Differanse mellom Sogn og Fjordane og Noreg. Per næring

Overlevingsgrad og sysselsetjing ved føretakas femte overlevingsår

Sysselsette ved føretakas femte overlevingsår. Per næring

Sysselsette i unge føretak. Per fylke

Sysselsette i unge føretak. Per næring.

Tilsette i føretak etablert inneverande år

Tilsette i føretak etablert inneverande år. Prosent av total sysselsetjing