Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

Velg statistikk

Nye føretak. Per fylke

Nye føretak. Per kommune

Nye føretak. Per næring.

Nye føretak. Differanse mellom Sogn og Fjordane og Noreg. Per næring

Tilsette i føretak etablert inneverande år

Tilsette i føretak etablert inneverande år. Prosent av total sysselsetjing

Sysselsetjing per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår

Sysselsette per overlevde føretak ved femte overlevingsår. Fordelt på næring