Eksterne rapportar

Velg statistikk

Regional analyse for 2016

"Nøkkeltal for vestlandet"- Rapport om næringane: Marin, maritim, ikkje-fornybar og fornybar energi

Regional analyse 2017

Regional analyse 2018