Nye Kinn kommune (frå 1. januar 2020)

Kinn kommune, kart.jpgFrå 1. januar 2020 slår kommunane Vågsøy og Flora seg saman til Kinn kommune. Området Bryggja (grunnkretsane Totland, Bryggja og Maurstad) i dagens Vågsøy kommune blir ikkje med over til Kinn kommune, men blir heller ein del av Stad kommune.


Den nye kommunen får kommunenummer 4602.

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan.

Relevante lenker:

Miljø og klima i nye Kinn kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging