Bustad og bustadforhold i Hornindal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Hornindal?

Korleis bur innbyggarane i Hornindal?

Kva type bustader er det i Hornindal kommune?