Næringsliv og sysselsetting i Hornindal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hornindal kommune

Arbeidsløysa for Hornindal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hornindal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hornindal