Bustad og bustadforhold i Vik kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Vik?

Korleis bur innbyggarane i Vik?

Kva type bustader er det i Vik kommune?