Bustad og bustadforhold i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Hyllestad?

Korleis bur innbyggarane i Hyllestad?

Kva type bustader er det i Hyllestad kommune?