Næringsliv og sysselsetting i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hyllestad kommune

Arbeidsløysa for Hyllestad kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hyllestad kommune

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hyllestad