Næringsliv og sysselsetting i Gloppen kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gloppen kommune

Arbeidsløysa for Gloppen kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gloppen kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gloppen