Næringsliv og sysselsetting i Balestrand kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Balestrand kommune

Arbeidsløysa for Balestrand kommune. Prosent

Ledige stillingar for Balestrand kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Balestrand