Privatbilisme

Velg statistikk

Bilar per 1000 innbyggjar

Bilar per 1000 innbyggjar. Over tid

Elbilar i bilparken. Prosent

Drepne og alvorleg skada i trafikken. Absolutte tal

Drepne i trafikken etter alder

Alvorleg skadde i trafikkulukker. Per 1000 innbyggjar

Drepne i trafikkulukker.