Næringsliv og sysselsetting i Lærdal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Lærdal kommune

Arbeidsløysa for Lærdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Lærdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Lærdal