Bustad og bustadforhold i Lærdal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Lærdal?

Korleis bur innbyggarane i Lærdal?

Kva type bustader er det i Lærdal kommune?