Natur, klima og miljø

Her kan du finne statistikk for natur, friluftsliv, klima og miljø.

Natur og friluftsliv

Velg statistikk

Verna areal

Friluftsliv

Klimatilpassing

Velg statistikk

Klimaprofil

Sårbarheitsanalyse

Naturskader

Erstatningsbeløp grunna naturskader

Utsleppsreduksjon

Velg statistikk

Utslepp av klimagassar

Utslepp av klimagassar per fylke

Elbilar

Miljøstatus- Klimagassutslepp i norske kommunar