Næringsliv og sysselsetting i Årdal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Årdal kommune

Arbeidsløysa for Årdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Årdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Årdal