Bustad og bustadforhold i Årdal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Årdal?

Korleis bur innbyggarane i Årdal?

Kva type bustader er det i Årdal kommune?