Kultur

Her finn du statistikk om kulturtilbodet i Sogn og Fjordane, og innbyggjarane sin bruk av dette. 
Sjå også:

Norsk kulturindeks 2016 - resultat for Sogn og Fjordane
Norsk kulturindeks 2017 - resultat for Sogn og Fjordane

Norsk idrettsindeks 2017 - resultat for Sogn og Fjordane

Bibliotek

Velg statistikk

Utlån alle media. Per fylke

Utlån av barnebøker. Per fylke

Utlån av bøker for vaksne. Per fylke

Utlån. Per kommune

Omløpshastigheta for utlånte bøker. Per kommune

Arrangement ved biblioteka

Innbyggjarar per årsverk ved biblioteka. Per kommune

Medieutgifter ved biblioteka. Per kommune

Idrett

Velg statistikk

Utgifter til idrettsaktivitetar. Prosent av totale utgifter

Utgifter til idrettsaktivitetar. Beløp per innbyggjar

Utgifter til kommunale idrettsbygg. Beløp per innbyggar

Utgifter til kommunale idrettsbygg. Prosent av totale utgifter.