Kultur

Her finn du statistikk om kulturtilbodet i Sogn og Fjordane, og innbyggjarane sin bruk av dette. 

Bibliotek

Velg statistikk

Utlån alle media. Per fylke

Utlån av barnebøker. Per fylke

Utlån av bøker for vaksne. Per fylke

Utlån. Per kommune

Omløpshastigheta for utlånte bøker. Per kommune

Arrangement ved biblioteka

Innbyggjarar per årsverk ved biblioteka. Per kommune

Medieutgifter ved biblioteka. Per kommune