Næringsliv og sysselsetting i Gulen kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gulen kommune

Arbeidsløysa for Gulen kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gulen kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gulen