Næringsliv og sysselsetting i Eid kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Eid kommune

Arbeidsløysa for Eid kommune. Prosent

Ledige stillingar for Eid kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Eid