Kommuneøkonomi

I analysane som vert nytta nedanfor blir det brukt konserntal frå kommunane som grunnlag. Dette betyr at i tillegg til kommunerekneskapen vert og kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) inkludert.Likviditeten i kommunane

Likviditeten er i gjennomsnitt noko svakare for vårt fylke enn landet, og differansen mot landsgjennomsnittet er litt forverra i 2014, samanlikna med året før. Det er her og store variasjonar mellom kommunane. Leikanger har ein arbeidskapital på 46,5 prosent og Hornindal 34,3 prosent av driftsinntektene. Dei to kommunane som tapte pengar på plasseringar i Terra har fortsatt negativ arbeidskapital, Bremanger – 7,3 prosent og Vik -14,2 prosent. Naustdal kommune har negativ arbeidskapital på -12,8 prosent.

Kommuneøkonomi

Velg statistikk

Driftsresultatet i kommunane

Lånegjeld i kommunane

Disposisjonsfond

Inntektssystemet