Folketalsutvikling i Flora

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Flora kommune

Årleg folketalsutvikling for Flora

Kvartalsvis folketalsutvikling Flora

Grunnkrets kart - Flora kommune

Grunnkrets kart detaljert - Flora kommune

Folketal etter alder i Flora

Alderssamansetjinga over tid i Flora

Kjønnsbalanse i Flora kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Flora kommune

Folketalsframskriving for Flora kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Flora kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Flora

Innflyttarar i prosent av befolkning, Flora

Flyttestraumar inn og ut av Flora

Folketalsframskriving, 2017-2030. Flora