Utpendling i prosent

Når utpendling samanliknast med tal sysselsette busett i kommunane ser ein at Naustdal, Gaular, Jølster og Hornindal er dei største utpendlingskommunane i 2018. Over 45 % av dei sysselsette busett i desse kommunane pendlar til andre kommunar.

Seks kommunar har i 2018 under 20 % som pendla ut. Årdal legger helt i bunn med kun 11 % som pendla ut.