Lesedugleik i grunnskulen

Ei av skulen sine viktigaste oppgåver er å hjelpe elevane til å bli gode lesarar. Å kunne lese er ein verdi i seg sjølv, for oppleving, engasjement og identifikasjon, og det er eit naudsynt grunnlag for læring i dei fleste fag.

Sjå statistikk frå nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn