Tannhelse - Pasientar med mange hol

Tabellen syner personar i Sogn og Fjordane i aldersgruppa 5-, 12- og 18 år med meir enn 9 hol i tennene, i prosent. Jo høgare tal, jo fleire personar med mange hol i tennene.

Kurva for 18-åringane er spesielt positiv, då det blir færre 18-åringar med mange hol i tennene, ein nedgang frå ca. 12 prosent i 2012 til ca. 7 prosent i 2017. Kurvene for 5- og 12- åringar held seg relativt låge.