Tal studentar fordelt på avdeling

I 2017 var Avdeling for lærarutdanning og idrett den avdelinga med flest registrerte studentar i fylket (1542 studentar). Den nest største avdelinga, avdeling for samfunnsfag hadde i 2017 registrert 1312 studentar. 

Avdelinga HiSF Oppdrag blei ikkje vidareført etter at Høgskulen i Sogn og Fjordane fusjonerte og blei til Høgskulen på Vestlandet.