Arbeidsløysa i HAFS-kommunane. Prosent

HAFS-kommunane er små kommunar i ytre Sogn og ytre Sunnfjord. Hyllestad har i hatt ein kraftig auke i arbeidsløysa dei siste åra og har klart høgast arbeidsløyse i regionen. Dette skuldast at kommunen er svært avhengig av skipsverftet Havyard og har mange arbeidsinnvandrarar. Arbeidsløysa er no på veg ned att mot det forholdsvis låge nivået i dei andre HAFS-kommunane.


Sjå også statistikk om oppvekst- og levekår:

Arbeidslause per kommune
Arbeidslause (15-74 år)
Unge arbeidslause (15-29 år)


Arbeidsledighetstall frå NAV regnes av arbeidsstyrken (de som er i arbeid + de som ikke er i arbeid, men ønsker å være i arbeid). Andre regner arbeidsledighetsprosenten av hele befolkningen 15-74 år, men på denne måte blir mange som ikke er aktuelle for arbeidslivet med i grunnlaget.