Pendling over fylkesgrensa

4 788 sysselsette i 2018 pendla ut av fylket. Flest har arbeidstad i Bergen, Oslo, og Offshore. Sidan 2001 har utpendlinga frå fylket vore mellom 8-10 prosent.

Av dei som jobbar i Sogn og Fjordane er det 3153 som pendlar inn. Sidan 2001 har utpendlingsnivået lege mellom 4-6 prosent. Av desse kjem flest frå Bergen, Oslo, Masfjorden, Volda og Vanylven . 


Pendling til og frå Hordaland

I 2018 var det 1 726 sysselsette som pendla frå Sogn og Fjordane til Hordaland. 1 304 av desse pendla til Bergen. 1 204 pendla frå Hordaland til Sogn og Fjordane.

Pendling til og frå Møre og Romsdal

629 personar busett i Møre og Romsdal arbeider i Sogn og Fjordane. 653 personar bur i Sogn og Fjordane og arbeider i nabofylket i nord.