Nye føretak. Per kommune

I 2017 var det Balestrand som hadde den høgste etableringsfrekvensen blant kommunane i Sogn og Fjordane, følgd av Solund og Gulen. Etableringsfrekvensen var svakast i Årdal, Leikanger og Bremanger


Trykk på "Sammenlign" knappen under figuren for tal for fleire år.