Nye føretak. Per kommune

I 2018 var det Solund og Aurland som hadde den høgste etableringsfrekvensen blant kommunane i Sogn og Fjordane, følgd av Sogndal. Etableringsfrekvensen var svakast i Leikanger, Gaular og Årdal.


Trykk på "Sammenlign" knappen under figuren for tal for fleire år.