Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hyllestad


Framstillinga syner gjennomsnittleg tal sysselsette personar per overlevde føretak, i det femte overlevingsåret etter etablering. 

For "Føretak etablert i 2001" syner tala altså sysselsette personar i år 2006, for "Føretak etablert i 2002" syner tala sysselsette personar i år 2007 osv. 


Trykk på "Sammenlign" knappen, for å sjå sysselsetjingstala for føretaka i alle kommunane i Sogn og Fjordane