Kjønnsforskjellar i utdanningsnivå

I fylket er det store kjønnsforskjellar når ein undersøker høgste fullførte utdanningsnivå. Ein større del menn enn kvinner har grunnskule, vidaregåande skule, fagskule og lang universitets- og høgskule som høgaste fullførte utdanningsnivå. 


Størst skilnad mellom kjønna finn ein blant dei som har fagskule og kort universitets- og høgskuleutdanning som høgste fullførte utdanningsnivå. Heile 62,5 prosent av dei som har kort høgskule- og universitetsutdanning som høgste fullførte utdanningsnivå er kvinner, medan heile 76,5 prosent av dei som har fagskule som høgste utdanningsnivå er menn. 


Definisjonar
  • Fagskuleutdanninger bygger på videregående skole, men er ikkje godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
  • Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høgare utdanning t.o.m. 4 år.
  • Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, inkludert forskarutdanning.