Faktaark for integreringen i Balestrand kommune

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laga eit faktaark for integrering for kommunen.


Her finn ein tal og statistikk over integrering i kommunen