Verdiskaping. Per næring.

Dei viktigaste næringane med omsyn til verdiskaping i Sogn og Fjordane er tenesteyting, elektrisitets-, gass- og varmtvatnforsyning og industri.