Arbeidsløysa for Eid kommune. ProsentArbeidsløysa i prosent for Eid kommune.