Nye føretak. Per fylke

I 2017 blei det i Sogn og Fjordane etablert 3,7 nye føretak per 1000 person i arbeidsfør alder. Det er det høgste etableringsfrekvensen fylket har hatt dei siste ti åra. 


Det var seks fylke som hadde svakare etableringsfrekvens enn oss dette året, medan 12 fylke hadde sterkare etableringsfrekvens.