Nye føretak. Per fylke

I 2018 blei det etablert 3,7 nye føretak per 1000 person i arbeidsfør alder i Sogn og Fjordane. Det er det same som i 2017, og dermed andre år på rad med høgste etableringsfrekvensen fylket har hatt dei siste ti åra. 


Det var likevel berre to fylke som hadde svakare etableringsfrekvens enn Sogn og Fjordane i 2018, medan 15 fylke hadde sterkare etableringsfrekvens.