Elevar på utdanningsprogram etter kjønn

Fordeling av jenter og gutar på dei ulike utdanningsprogramma som går på VG1 i ordinær klasse, studieår 2018/2019 i Sogn og Fjordane.