Nettopendling

I 2018 hadde åtte av kommunane i fylket fleire som pendla inn enn ut av kommunen. 


Førde er kommunen med absolutt størst pendling, 3399 pendla inn og 1184 pendlar ut av kommunen. Førde har fylkes største nettoinnpendling med 2215 fleire innpendlarar enn utpendlarar. Leikanger er den nest største innpendlingskommunen i fylket med ei nettoinnpendling på 696 personar. 

18 kommunar hadde større utpendling enn innpendling. Dei største utpendlarkommunane er Naustdal, Luster, Jølster Flora og Gaular.