Sysselsetjing i akvakulturnæringa. Per fylke

I 2015 var hadde både Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylka og Troms meir sysselsetjing innanfor akvakulturnæringa enn Sogn og Fjordane. 


Sogn og Fjordane hadde i likskap med dei fleste andre fylka negativ sysselsetjingsutvikling (målt i talet arbeidstimar) mellom 1995 og 2005. 

Fylka som idag har meir sysselsetjing innanfor akvakulturnæringa enn Sogn og Fjordane skuldast dette hovudsakleg ein sterkare sysselsetjingsutvikling dei siste ti åra. I Sogn og Fjordane har denne vore svakare enn tildømes i Hordaland, Sør- Trøndelag og Troms.