Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassutvikling). Per fylke

Mellom 2017 og 2018 var veksten i talet på sysselsette med arbeidsstad i Sogn og Fjordane 1,01 prosent. På landsbasis var sysselsetjingsutviklinga i samme periode 2,15 prosent. Alle andre fylker i landet hadde sterkare sysselsetjingsutvikling enn Sogn og Fjordane i denne perioden.

I tabellen under figuren vises utviklinga for periodane 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 og 2016-2017.

*Sysselsetjingsutviklinga mellom 2014 og 2015 er ikkje tilgengeleg. Endringar i SSB sitt rapporteringsgrunnlag gjer tala umogleg å samanlikne i dette tidsrommet.