"Nøkkeltal for vestlandet"- Rapport om næringane: Marin, maritim, ikkje-fornybar og fornybar energi

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomført ei analyse av følgjande næringar i vestlandsfylka: 
  • Marin 
  • Maritim
  • fornybar energi
  • Ikkje-fornybar energi 
Rapporten er organisert i eigne kapittel for kvart fylke, og omfattar mellom anna tal for omsetjing, verdiskaping og eksport i næringane. 

Spesielt er det fleire gode kartillustrasjonar som syner dei geografiske tyngdepunkta for næringane. 

Les rapporten her