Framskriving av eldre i Hyllestad kommune

Framskriving av eldre i kommunen. Hovedalternativ (MMMM).