Stillingstilgang i Nordfjord

I Nordfjordkommunane følgjer ikkje utviklinga i stillingstilgangen konjunkturane like tydelig som i dei andre regionane, men i åra 2013-2015 var det ein liten nedgangsperiode. Dei siste åra har det vore ein auke i dei fleste kommunane, og særleg i Stryn og Eid. I Eid har stillingstilgangen gått litt ned att dei to siste åra.