Arbeidsløysa i Sunnfjord-kommunane. Prosent

Flora skil seg ut med høgare arbeidsløyse enn dei andre Sunnfjord-kommunane. Den tidvis høge arbeidsløysa i Flora har samanheng med at kommunen har ein del fiskeindustri og verkstadindustri. Flora er, saman med Hyllestad, den kommunen som var mest råka av oljekrisa. Arbeidsløysa er no på veg ned att også i Flora. Dei andre kommunane i regionen har låg arbeidsløyse.


Sjå også statistikk om oppvekst- og levekår:

Arbeidslause per kommune
Arbeidslause (15-74 år)
Unge arbeidslause (15-29 år)


Arbeidsledighetstall frå NAV regnes av arbeidsstyrken (de som er i arbeid + de som ikke er i arbeid, men ønsker å være i arbeid). Andre regner arbeidsledighetsprosenten av hele befolkningen 15-74 år, men på denne måte blir mange som ikke er aktuelle for arbeidslivet med i grunnlaget.