Slutta innan fem år

9,8 prosent av elevane i Sogn og Fjordane slutta i vidaregåande opplæring innan fem år etter dei byrja (2013-kullet). Gjennomsnittet på landsbasis var 13,4 prosent for same kull. 

Kartet viser prosentdel elevar som slutta innan fem år etter oppstart i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane og i resten av fylka i landet (2013-kullet).