Regional analyse 2018

«Regional analyse for Sogn og Fjordane 2018» inneheld skildrande statistikk over samfunnstilhøve i fylket i 2017. Her er det mykje interessant lesing, med informasjon både på fylkes-, region- og kommunenivå.  

Statistikken omhandlar blant anna folketalsutvikling, bustadbygging, arbeidsplassutvikling, verdiskaping, produktivitet og pendling. Analysar av nærings- og bustadattraktivitet og prognosar for folketals- og arbeidsplassutviklinga er også presentert i rapporten. 


Klikk her for å sjå løpande oppdatering av regional analyse.