Næringsstruktur per kommune. Absolutte tal

Her kan du samanlikne næringsstrukturen i kommunane i Sogn og Fjordane, målt i absolutte tal i 2016. 

Trykk på "Sammenlign" knappen under diagrammet for å opne menyen med kommunane i fylket

Sjå også: Samanlikning av næringsstrukturen målt i prosent